Ontario Entrepreneurship Program

با شروع یا خریدیک تجارت در استان انتاریو میتوانید ظرف چند ماه به مجوز کار و نهایتا به اقامت دایم کانادا دست یابید

در تورنتو بزرگ اگر معادل ۸۰۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر دارایی دارید و از این دارایی میتوانید ۶۰۰ هزار دلار در یک تجارت سرمایه گذاری کنید و حداقل ۲ سال سابقه مدیریت همان تجارت در کشور خود را دارید ، میتوانید نهایتا پس از ایجاد تجارت خود در تورنتو برای خود و خانواده خود اقامت دایم بگیرید.

در حومه تورنتو، اگر معادل ۴۰۰ هزار دلار کانادا یا بیشتر دارایی دارید و از این دارایی میتوانید ۲۰۰ هزار دلار در یک تجارت سرمایه گذاری کنید و حداقل ۲ سال سابقه مدیریت همان تجارت در کشور خود را دارید ، میتوانید نهایتا پس از ایجاد تجارت خود در حومه تورنتو برای خود و خانواده خود اقامت دایم بگیرید

برای آگاهی رایگان از شهرها و مشاغل مورد نیاز و اینکه واجد شرایط این برنامه هستید، تماس بگیرید

آیا شرکت‌های که دارای مجوز از ایران برای ارایه خدمات مهاجرتی هستند، مجاز به ارایه مشاوره و فعالیت در امور مهاجرت کانادا هستند؟
بلی / خیر
داشتن مجوز از ادارات رسمی ذیربط در ایران، مجوز قانونی برای ارایه مشاوره و فعالیت در امور مهاجرت کانادا محسوب نمی‌شود و از آنجا که شما متقاضی مهاجرت به کانادا هستید، شرکت یا شخص مشاور بایستی واجدمجوز قانونی از کانادا باشد.
برای مهاجرت به کانادا چه وکیلی را انتخاب کنم؟

فقط وکلا و مشاوران رسمی که دارای مجوز از کانادا باشند حق ارایه مشاوره و اجازه فعالیت در حوزه مهاجرت کانادا را دارند.

چگونه بدانیم شخصی مجوز دارد؟

هنگام مشاوره صراحتا بپرسید که آیا شما واجد مجوز از کانادا هستید و در صورت مثبت بودن پاسخ ، اسم کامل مشاور را بپرسید و یادداشت کنید

به وب سایت https://secure.iccrc-crcic.ca/search/EN مراجعه و نام خانوادگی مشاور مورد نظر را جستجو کنید